🇭🇰 231 dolarów hongkońskich ile to złotych (HKD / PLN)

Waluta
Liczba
Dane pochodzą z aktualnie obowiązującej tabeli typu A kursów średnich walut obcych NBP. Przedstawione dane mają charakter orientacyjny.