🇨🇿 231 koron czeskich ile to złotych (CZK / PLN)

Waluta
Liczba
Dane pochodzą z aktualnie obowiązującej tabeli typu A kursów średnich walut obcych NBP. Przedstawione dane mają charakter orientacyjny.