🇸🇪 215 koron szwedzkich ile to złotych (SEK / PLN)

Waluta
Liczba
Dane pochodzą z aktualnie obowiązującej tabeli typu A kursów średnich walut obcych NBP. Przedstawione dane mają charakter orientacyjny.