1 dag ile to g?

1 dag (czyli inaczej 1 dekagram) to jednostka masy stosowana w systemie metrycznym. Jest to jednostka pośrednia pomiędzy gramem a kilogramem, stosowana głównie w kuchni do ważenia żywności. Jeden dekagram to 10 gramów, czyli 1/10 kilograma lub 1/100 kwintala. Skrót "dag" pochodzi od łacińskiego słowa "decagramma".

1 dag (dekagram) to 100 gramów lub 0,1 kg (kilograma).

Aktualizacja wpisu